Ocena składu atmosfery w zbiornikach ładunkowych statków po operacjach ładunkowych, odgazowania i wentylacji

  • Jerzy Herdzik Uniwersytet Morski w Gdyni
Keywords: zbiorniki ładunkowe, statek, mycie, odgazowanie, ocena składu atmosfery

Abstract

W artykule omówiony został problem poprawnego procesu odgazowania i wentylacji zbiornika ładunkowego statku po operacjach ładunkowych w celu możliwości jego inspekcji. Właściwa ocena składu atmosfery jest warunkiem bezpiecznego wejścia i pracy załogi. Zasadniczo należy zmierzyć i dokonać oceny zagrożenia wybuchowego, obecności innych związków toksycznych dla człowieka oraz zawartości tlenu. W tym celu armator statku przygotowuje odpowiednie procedury przygotowania, zabezpieczenia wejścia do tych przestrzeni, w tym na ewentualność sytuacji awaryjnych. Oceny dokonuje osoba odpowiednio wykwalifikowana (uprawniona), której decyzje są kluczowe dla bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji. Jednym z podstawowych problemów jest poprawna (właściwa) ocena zawartości tlenu po procesie pomiaru, który należy właściwie zinterpretować. Dotyczy to głównie sytuacji, w których pomiar zawartości tlenu wskazuje na wartość przekraczającą 22% lub obniżoną poniżej wartości 20,8% udziału objętościowego

References

1. Polski Rejestr Statków, Wytyczne dotyczące bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętych, Publikacja Informacyjna Nr 28/I, lipiec 2016.
2. Mackenzie F.T., Mackenzie J.A., Our changing planet, Prentice-Hall, Nowy Jork, 1995.
3. Kodeks przewozu ładunków niebezpiecznych – International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG code, IMO, Londyn 2017.
4. www.portalbhp.pl
5. Bugbee B., Blonquist M., Absolute and Relative Gas Concentration: Understanding Oxygen in the Air, ICT, 2016.
6. HM 40 Guidelines for the Crude Oil Washing of Ship’s Tanks and the Heating of Crude Oil Being Transported by Sea, Energy Institute, London, 2018.
7. Density Corrections for Moist Air and Other Gases (Information and Recommendations for the Engineers), Tween City Fan (TCF), FE-1700, 2017. www.tcf.com
8. https://www.youtube.com/watch?v=GqXMPvpwLl0
9. Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen, Maritime and Coastguard Agency (MCA), 2010 (consolidated edition), changes 2018. www.tso.co.uk
10. MSC.1/Circ.1477 – Guidelines to facilitate the selection of portable atmosphere testing instruments for enclosed spaces as required by SOLAS Regulation XI-1/7.
11. A master’s guide to Enclosed Space Entrance, Standard Club, 2017. www.standard-club.com
Published
2020-04-02
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology