Impact of alternative individual means of transport development on decisions of urban residents among travel planning

Wpływ rozwoju alternatywnych środków transportu indywidualnego na decyzje mieszkańców miast w zakresie planowania podróży

  • Maria Cieśla Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Department of Logistics and Transport Technologies
  • Piotr Orzech Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Students Scientific Research Group LogistiCAD
Keywords: travel planning, alternative modes of transport, transport preferences and needs

Abstract

The article discusses the problem of choosing individual means of transport by urban residents when planning trips. Types and benefits of using alternative means of individual transport in cities were demonstrated. Then the decision-making process of users as well as motivations and transport needs of the population were presented. The aim of the research article was to analyze the preferences of residents in the field of choices for alternative, environmentally friendly means of transport.

References

1. Biesok G., Wyród-Wróbel J., Infrastruktura transportu rowerowe-go na terenach miejskich, „Logistyka” 2012, nr 5, s. 34-38.
2. DataArt. Transport-sharing w Polsce. Analiza dostępności usług transport-sharingu w największych ośrodkach miejskich w Polsce pod koniec 2018 roku. 03.01.2019.r. dostępna na: https://www.dataart.com.pl/media/2827504/transportsharing-2019.pdf
3. Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu transportowego. „Autobusy: technika eksploatacja, systemy transportowe” 2017, nr 6, s. 1173-1182.
4. E-Scooter findings report 2018. PBOT (Portland Bureau Of Transportation). Avaible at: https://www.portlandoregon.gov/ transportation/article/709719
5. Faber J., Schroten A., Bles M., Sevenster M., Markowska A., Smit M., Rohde C.,Duetschke E., Koehler J., Gigli M., Zimmermann K., Soboh R., Van 't Riet J., Behavioural Climate Change Mitigation Options and Their Appropriate Inclusion in Quantitative Longer Term Policy Scenarios, Technical Report CE-12731601, CE Delft, Netherlands, 2012.
6. Krawczyk S., Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
7. Mądziel M., Potrzeby transportowe w odniesieniu do systemów komunikacji miejskiej, „Logistyka” 2016, nr 12, s. 1634-1636.
8. Motowidlak U., Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 249, s. 172-184.
9. Sierpiński, G. Sposoby przemieszczania na wybranym obszarze miejskim – Potrzeby i możliwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2012. Transport z. 74. Nr. 1863. P. 95-103.
10. Sierpiński G., Wyzwania zrównoważonego systemu transportowego wobec samochodu elektrycznego jako realnej alternatywy dla konwencjonalnego transportu indywidualnego, „Logistyka” 2014, nr 2, s. 322-328.
11. Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej” 2012, Transport, s. 93-106.
12. Tłuczak A., Kauf S., Optymalizacja decyzji logistycznych. Difin, Warszawa 2016.
13. Tyszka T., Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
14. Wyszomirska-Góra M., Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich, „Transport Miejski i Regionalny” 2013, nr 1, s. 4-9.
15. Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K., Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni według badań marketingowych z 1996 roku. „Transport Miejski” 1997, nr 6, s. 18-22.
Published
2020-03-31
Section
Logistyka/Logistics