Równania ruchu płyty obciążonej oscylatorem poruszającym się ze zmienną prędkością

Equations of motion of plate loaded with an oscillator moving at a variable speed

  • Wacław Szcześniak Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
  • Magdalena Ataman Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Keywords: moving particle, moving oscillator, Kirchhoff plate

Abstract

The subject of the study is a Kirchhoff thin plate subjected to moving inertial load. The plate is loaded with a particle or viscoelastic oscillator moving at a variable speed. In the article the equations of motion of the considered systems in analytical form are presented and analysed. Two cases of equations of motion are considered. In the first case, the load is on the plate - forced vibrations, while in the second case the load is outside the plate - free vibrations. Due to the nature of the load, the Renaudot material derivative appears in the equations of motion of the analysed systems.

References

1. Szcześniak W., Wybrane zagadnienia z dynamiki płyt, OWP, Warszawa 2000.
2. Frýba L., Vibration of solids and structures under moving loads. Thomas Telford, 1999.
3. Bajer C.I., Dyniewicz B., Numerical analysis of vibrations of structures under moving inertial load, Springer, Berlin 2012.
4. Ataman M., Drgania belek i płyt poprzecznie niejednorodnych na podłożach odkształcalnych wymuszone obciążeniami ruchomymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
5. Ataman M., Analiza drgań nawierzchni i podtorza pod wpływem obciążeń ruchomych z dużymi prędkościami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7814-905-7, 143 s.
6. Bogacz R., Nowakowski S., On the stability of a Timoshenko beam on an elastic foundation under a moving spring-mass system. Acta Mechanica, 61 1986 pp.117-127.
7. Bogacz R., Rozenbajgier Z., Stacjonarne drgania belki spoczywającej na półprzestrzeni lepko-sprężystej wywołane ruchomym ob-ciążeniem, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, z. 63, Warszawa 1979, str. 45-70.
8. Esen I., A new FEM procedure for transverse and longitudinal vibration analysis of thin rectangular plates subjected to a variable velocity moving load along an arbitrary trajectory, Latin American Journal of Solids and Structures, vol. 12, no. 4, Rio de Janeiro, August 2015, pp. 808-830, http://dx.doi.org/10.1590/1679-78251525.
9. Gardzińska R., Analiza przemieszczeń płyty Kirchhoffa wywołanych złożonym obciążeniem inercyjnym w ruchu jednostajnie zmiennym, Ukrainian-Polish seminar "Theoretical Foundations In Civil Engineering", Dnepropetrovsk'95, Warszawa 1995, str.195-204.
10. Gulajev V.I., Melkin V.M., Yakovenko E.V.: The dynamics of a beam on an elastic base under a moving force and moment (Timoshenko Model), International Applied Mechanics, Vol.36, No 12, 2000, pp.1650-1656.
11. Kączkowski Z.: Vibration of a beam under a moving load. Proceedings of Vibration Problems, Vol. 4, no. 4, Warsaw 1963, pp. 357-373.
12. Szcześniak W., Gryglicki M., Drgania belki sprężystej modelowanej jednym stopniem swobody pod inercyjnym obciążeniem ruchomym oscylatorem o zmiennej prędkości, Polish-Ukrainian Transactions "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Vol. 22, Warsaw 2014, pp. 1-17.
13. Szcześniak W., Wojtaszek P., Drgania płyty Kirchhoffa pod ruchomym, skupionym obciążeniem inercyjnym poruszającym się ruchem jednostajnie zmiennym, Polish-Ukrainian Transactions "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Vol. 22, Warsaw 2014, pp. 117-122.
14. Śniady P., Dynamic response of a Timoshenko beam to a moving force. Journal of Applied Mechanics, 75(2), 024503-1,-024503-4, 2008.
15. Wiśniakowski P., Belka Timoshenki na podłożach sprężystych obciążona ruchomymi oscylatorami – równania zagadnienia. Theoretical Foundations of Civil Engineering – XII. Polish-Ukrainian Transactions, Vol. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-skiej, Warszawa 2007, pp. 451-460.
16. Wu Jong-Shyong, Lee Ming-Ling, Lai Tser-Shyong, The dynamic analysis of a flat plate under a moving load by finite element method, International Journal for Numerical Methods in Engineer-ing. Vol. 24, 1987, pp. 743 – 762, DOI: 10. 1002/
nme.1620240407.
17. Beskou, N.D., Theodorakopoulos, D.D., Dynamic effects of moving loads on road pavements: a review, Soil Dynamics and Earth-quake Engineering 31(4), 2011, pp. 547–567 https://doi.org/10.1016/ j.soildyn. 2010.11.002.
18. Kerr A.D., Continuously supported beams and plates subjected to moving loads – a survey, SM Archives, 6 (1981), pp. 401-449.
19. Laura, P. A. A., Maurizi, M. J., Rossi, R. E., A survey of studies dealing with Timoshenko beams, The Shock and Vibration Digest, 22(11), pp. 3-10, 1990, https://doi.org/10.1177/058310249002201102.
20. Szcześniak W., Inercyjne obciążenia na belkach i płytach. Prze-gląd podstawowych pozycji literatury, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo” 1990, z. 112, Warszawa, str. 7-75.
21. Szcześniak W., Problemy ruchomych obciążeń w Polsce. Przegląd podstawowych pozycji literatury, „Theoretical Foundations in Civil Engineering – Ukrainian-Polish Seminar”, Dnepropetrovsk 1993.
22. Szcześniak W., Ataman M., Przegląd publikacji polskich autorów z zakresu obciążeń ruchomych na konstrukcjach inżynierskich, Autobusy 12/2018, str. 667-674, JEL: L91 DOI: 10.24136/atest.2018.475.
23. Rao J.S., Dynamics of plates, Marcel Dekker Inc., New York 1999.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests