Zastosowanie modelu regresji do wyznaczenia współczynnika izolacyjności akustycznej przegrody niejednorodnej

Application of the regression model to determine sound insulation of a heterogeneous baffle

  • Leszek Majkut AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
  • Ryszard Olszewski AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Keywords: sound insulation, modelling, regression analysis

Abstract

Paper discussed the regression model which was used to determine the sound insulation of a two-materials baffle based on the known sound insulation of its layers.

References

1. Bajdała P., The transmission loss calculaton method of multi-layer structures, Technical Transactions, Mechanics, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, Zeszyt 3.
2. Bies D.A., Hansen C.H., Engineering noise control, theory and practice, Spon Press, London and New York 2009.
3. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 2001.
4. Engel Z., Sikora J., Obudowy dźwiękochłonno – izolacyjne. Pod-stawy projektowania i stosowania, Wyd. AGH, Kraków 1998.
5. Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, WNT, Warszawa 2005.
6. Kosała K., Calculation models for analyzing the sound insulating properties of homogeneous single baffles used in vibroacoustic protection. Applied Acoustics 2019, 146:108-117
7. Kosała K., Majkut L., Olszewski R., Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród Metodą Statystycznej Analizy Energii. Auto-busy. Eksploatacja i Testy 2018,12:106-109.
8. Majkut L., Analiza teoretyczna zjawiska koincydencji i częstości krytycznych paneli akustycznych. Autobusy. Eksploatacja i Testy 2018,12: 549-552.
9. Majkut L., Olszewski R., Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród jednorodnych. Autobusy. Eksploatacja i Testy 2018,12:553-556.
10. Sikora J., Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych, Wyd. AGH, Kraków 2011.
11. Wszołek T., Uncertainty of sound insulation measurement in Laboratory, Archives of Acoustics, Vol.32, No 4 (supplement) 2007, pp.271-278.
12. PN-EN ISO 10140-5 (2011) - Acoustics. Laboratory measurement of acoustic insulation of building elements. Part 5: Requirements for test facilities and equipment.
13. PN-EN ISO 354 (2005) - Acoustics -- Measurement of sound absorption in a reverberation room.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests