Stanowisko laboratoryjne firmy MICRO w zastosowaniach mechatronicznych

Laboratory stand of the MICRO company in mechatronic applications

  • Konrad Krzysztoszek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
  • Dariusz Podsiadły Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Keywords: mechatronics, sensors, electropneumatics

Abstract

The paper presents a laboratory stand that allows designing and checking the operation of electropneumatic control systems on a MICRO assembly table. The laboratory set includes the AutoSIM-200 and FluidSIM-P programme and a mounting table with a set of actuators and sensors of various types and applications. The stand is the basis for performing a set of laboratory exercises in the subject of mechatronics.

References

1. Modularne Laboratorium Mechatroniki – Podstawy pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki. Dokumentacja techniczna firmy MICRO Otmuchów, 2017 r.
2. Modularne Laboratorium Mechatroniki – Podstawy elektropneumatyki i sensoryki. Ćwiczenia praktyczne. Dokumentacja techniczna firmy MICRO Otmuchów, 2017 r
3. Platforma edukacyjna: www.edu.micro.pl
4. J.Bogusz, Czujniki zbliżeniowe – wykrywanie obecności obiektów w układach automatyki, Elektronika Praktyczna, nr 3/2009
5. Baier A., Kost G., Świder J., Zdanowicz R., - Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008
6. www.smctraining.com
7. www.micro.pl
8. www.festo.com
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests