Obliczanie i pomiary prądów wysokiej częstotliwości w uziemieniach urządzeń wysokiego napięcia podczas przełączeń i zwarć

Estimation of high-frequency currents in high-voltage devices groundings during commutations and short circuits

  • Aleksiej Kosjakow Uralski Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego, „Alfa EMS” sp. z o.o.
Keywords: uziemienie, wysokie napięcia, impulsowy prąd

Abstract

Artykuł poświęcony jest obliczeniom impulsowych prądów wysokiej częstotliwości, przepływających przez uziemienia urządzeń wysokiego napięcia podczas przełączeń oraz zwarć. Znajomość wartości tych prądów jest niezbędna do oceny kompatybilności elektromagnetycznej w elektrowniach i podstacjach, pod kątem zakłóceń podczas przełączania i zwarć. W artykule przeanalizowano obowiązujące standardy, wyniki pomiarów oraz obliczeń prądów impulsowych wysokiej częstotliwości w urządzeniach o napięciu znamionowym od 6 kV do 35 kV, które to nie są ujęte w w/w standardach. Zależności prądów impulsowych wysokiej częstotliwości, rozchodzących się przez uziemienia podczas przełączania i zwarć w urządzeniach wysokiego napięcia, określa się w zależności od specyficznej rezystancji elektrycznej ziemi i konstrukcji tych urządzeń.
W artykule podano zalecenia dotyczące włączenia prądów impulsowych wysokiej częstotliwości do standardu „Wytyczne dotyczące projektowania urządzeń uziemiających sieci 10-20 kV z rezystancyjnie uziemionym punktem neutralnym” organizacji „Zjednoczona spółka energetyczna”  S.A. (Moskwa).

References

1. СТО 56947007-29.240.043-2010. Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов.
2. СТО 56947007-29.240.044-2010. Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства.
3. СТО 56947007-29.130.15.114-2012. Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ.
4. СТО 56947007-29.130.15.105-2011. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок.
5. СО 34.35.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях.
6. Матвеев М.В., Кузнецов М.Б., Березовский В.Н. Новые стандарты ФСК по заземляющим устройствам ПС 6-750 кВ. Неточности и противоречия, «Новости электротехники» 2012, № 4 (76).
7. Целебровский Ю.В., Нестеров С.В., Борисов Р.К. Новые стандарты ФСК по заземляющим устройствам ПС 6-750 кВ. Замечания во многом не обоснованы, «Новости электротехники» 2012, № 4 (76).
8. Кангожин Б.Р., Даутов С.С., Омарова Т.М. Обеспечение электромагнитной совместимости при проектировании заземляющих устройств тяговых подстанций, «ҚазККА Хабаршысы» 2014, № 6 (91).
9. Косяков А.А. Методика проектирования электромагнитной совместимости на электрических подстанциях, «Вестник УрГУПС» 2011, №1 (9).
10. Косяков А.А., Ершов А.Ю. Обеспечение электромагнитной совместимости микропроцессорных технических средств на тяговых подстанциях переменного тока, «Транспорт Урала» 2015, №2 (45).
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests