WYBRANE PROBLEMY SPAWANIA ŁUKOWEGO W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Selected problems of arc welding in the automotive

  • Stanisław Jan Pałubicki Politechnika Koszalińska
Keywords: lowering costs, quality, productivity

Abstract

The article presents the problem of arc welding of elements: low thickness, galvanized, made of aluminum and stainless steel, whose welding with a standard short arc caused deformation, lowering material properties and sticking of spatter. In order to eliminate these difficulties created new types of MIG/MAG welding, the Rapid ZTM, AC Pulse Aluminum, Rapid XTM, Pulse-on-Pulse, characterized by precise control of the parameters of the arc and metal transfer and reducing the amount of heat input and reduced spatter.

W artykule przedstawiono problematykę spawania łukowego elementów o małej grubości: ocynkowanych, wykonanych z aluminium oraz stali nierdzewnej, których spawanie standardowym łukiem zwarciowym powodowało odkształcenia, obniżanie własności materiału i przywieranie odprysków. W celu wyeliminowania tych trudności powstały nowe odmiany spawania MIG/MAG, takie jak Rapid ZTM, AC Pulse Aluminium, Rapid XTM, Pulse-on-Pulse, charakteryzujące się precyzyjną kontrolą parametrów łuku i przenoszenia metalu oraz zmniejszeniem ilości wprowadzanego ciepła i ograniczeniem rozprysku.

References

1. Senkara J.: Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu moto-ryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania. Przegląd Spawalnictwa, 2009 nr 11. s. 3-7.
2. Meschut G., Janzen V., Olfermann T.: Innovative and highly productive joining technologies for multi-material lightweight car body structures. Journal of Materials Engineering and Perfor-mance, 23(2014)5, p. 1515-1523.
3. Idzior M.: Kierunki zmian materiałowych w motoryzacji w świetle wymogów ekologii, Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 9(2007), s. 72-87.
4. Pałubicki S.: Innowacyjne procesy spawania w przemyśle moto-ryzacyjnym, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017 nr 6. s. 389-394.
5. Mucha J. Technologia połączeń przetłaczanych w przemyśle motoryzacyjnym. The Archives of Automotive Engineering – Ar-chiwum Motoryzacji. 2017; 76(4): http://dx.doi.org/10.14669/AM.VOL76.ART4
6. Materiały firmy Lincoln Electric, Seminarium Automotive 2017, Bielawa, Polska, 25-26.04.2017
7. Różański M.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych. Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007, s. 7-12.
8. Rajadurai S., Afnas M., Ananth S., Surendhar S.: Materials for Automotive Exhaust System, International Journal of Recent Development in Engineering and Technology Website: www.ijrdet.com (ISSN 2347-6435(Online) Volume 2, Issue 3, March 2014)
9. Restecka M., Wolniak R.: Doskonalenie jakości procesów spa-walniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości, Częstochowa 2017
10. Pilarczyk J.: Kierunki rozwoju współczesnego spawalnictwa. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 5/2001, s. 15 19.
11. Restecka M., Wolniak R.: IT systems in aid of welding processes quality management in the automotive industry. Archives of Metallurgy and Materials, nr 4/2016, p. 1785–1792.
Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests